Blog

Jak to vidí…Ivo Nevečeřal

Mgr. Ivo Nevečeřal

Ivo, s lidmi pracuješ bez tří let neuvěřitelných padesát let, což je velmi obdivuhodné. Co tě u této práce drží a čím tě naplňuje?

To, že pracuji s lidmi, za to může naprogramování tohoto člověka v tomto životě. Každý se narodí s nějakými předpoklady, což vůbec není náhoda, většina z nás není na planetě Zemi ani poprvé, ani naposledy. Nikdy mě nenapadlo, že bych chtěl být učitelem, stalo se to “náhodou.” Také “náhodou” jsem se na začátku dospělosti setkal s Eduardem a Mílou Tomášovými, kteří měli chatu v Borku, a tam jsem za nimi jezdil. To byli moji učitelé opravdového, hlubokého, nesobeckého života. Mám je za svoje druhé rodiče. U nich jsem se “podruhé narodil” a v tomto narození žiji dodnes, až do smrti. Byli to opravdoví Buddhové (Buddha = probuzený). Jeden současný probuzený mladík Jeff Foster z Anglie napsal knížku s názvem: Život beze středu – probuzení ze snu oddělenosti. Toto je můj život, podle tohoto názvu knížky se snažím žít.

Určitě vidíš, jak se naše společnost mění. V čem se mění k lepšímu a v čem podle tebe k horšímu?

K lepšímu se mění, že stále víc lidí se začíná zajímat o “duchovní” sféru života. Je to tím, že již od malička jsou přesyceni hmotou, žijeme tady na západě v přepychu, tak jak lidé nikdy v minulosti nežili. A přesto často vůbec nejsme šťastní. Tohle neštěstí pak přivede člověka k sobě samému, začne hledat v sobě. Často ani neví, že k tomu nabádal Ježíš „království Boží je ve vás“. Buddha to vysvětloval (500 let před Ježíšem) přímo vědecky: „Je tu cosi nezrozeného, nepočatého, nestvořeného, nesloženého, bez čehož by nebylo všechno to zrozené, počaté, stvořené, složené.“ A učil lidi meditovat o tom, kdo a co doopravdy jsou.

K horšímu se mění životní prostředí matky Země. Jsem z toho někdy hodně smutný, pak se ale uklidním myšlenkou: Jestli lidé budou dále ničit životní prostor planety, dojde časem k nějaké katastrofě, při které budou zničeni lidé. Vesmírný život (můžeme tomu také říkat Pán Bůh) si s člověkem poradí. Komu není rady, tomu není pomoci. Takže se vlastně celý život zabývám ekologií. Všem těm duchovním věcem se dá také říci hlubinná ekologie.

V našem městě jsi založil mnoho zájmových skupin, co podle tebe aktivním lidem a dětem v našem městě chybí?

Nevím, co komu chybí v Jílovém, mě nechybí nic. To neznamená, že by bylo všechno dokonalé, ale když děláš, co můžeš, snažíš se žít s lidmi, s přírodou, s vesmírem, zkrátka když žiješ na 100 % (anebo se o to alespoň ze všech sil snažíš), nemáš čas zabývat se tím, co ti chybí. Spíše bych se zabýval tím, čeho je nadbytek. Mně například bohatě stačil jeden obchoďák v Jílovém, dva jsou podle mě zbytečné, ale jak je vidět, většina lidí si to pochvaluje. Kéž by byli díky tomu doopravdy šťastnější. Jenže tak to nefunguje. Jak to říkal Eduard Tomáš: „Není štěstí v žádném z předmětů tohoto světa. Je v nás.“

Občanů se nikdo nezeptal

Počátkem roku 2018 jsem se jako členka OV Luka pod Medníkem zúčastnila na městském úřadě schůzky zastupitelů města Jílového se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Pragoprojektu. Od setkání jsem očekávala, že nás ŘSD seznámí s projektem dálnice D3, vysvětlí nám některé nesrovnalosti a rozptýlí moje pochybnosti a obavy. Nic z toho se nestalo. Skutečnosti, které jsem se dozvěděla mě ohromily.

Uvádím jen některé z nich.

Při výstavbě tunelu a mostu v Lukách budou k navážení materiálu používány stávající komunikace. Jsou to silnice vedoucí přes Radlík, okolo sušičky a do Luk, do nichž vede jediná existující příjezdová komunikace. Ta zde také končí, a není tak možná žádná objížďka.

V Lukách bude vystavěna betonárka a drtička kamene. Hluk, prach a otřesy nás budou provázet po celou dobu stavby dálnice D3.

Na dotaz, zda nezmizí podzemní voda, nám bylo řečeno, že podle hydrogeologického průzkumu… asi ne!?

Tento dokument ovšem není veřejný a ani na požádání nám nebylo umožněno do něj nahlédnout, tudíž si toto tvrzení nemůžeme ověřit. Rozsah a kvalitu hydrogeologického průzkumu dálnice D3 nebyl zástupce Pragoprojektu Ing. Strnad vysvětlit.

Kdyby došlo ke ztrátě vody ve studních, tak ŘSD přivede vodu pouze na okraj obce. Nemá povinnost vybudovat vodovodní řád, který v současnosti v některých částech Luk není. Stejné problémy ovšem čekají i další části Jílového.

Vybudování jižního obchvatu města není podmínkou zprovoznění dálnice D3. V praxi by to pak znamenalo, že při jakémkoli uzavření dálnice by veškerý provoz skončil v Jílovém na náměstí.

Občané by si měli položit otázku, zda tohle chtějí.

Zatím se jich nikdo nezeptal.

Autor: Ilona Tietzová – OV Luka pod Medníkem

Smutné čtení

V prázdninovém vydání Jílovských novin nás radnice obšírně informovala o investicích v právě končícím volebním období. Z pohledu občanů Luk pod Medníkem , a věřím, že i dalších připojených osad, je to velmi smutné čtení.

Radnice hospodařila s 61 miliony korun, navíc s dotacemi, které činily 49 milionů, tedy celkem se 110 miliony korun. Po sečtení objemu investičních akcí, které se během posledních 4 let uskutečnily v Lukách, jsme skončili na částce cca 3,4 mil. Kč bez dotací. Vzhledem k objemu peněz, které radnice proinvestovala je to celkem zanedbatelná částka. Jen výběr daní z nemovitostí činí každoročně v Lukách téměř 1 mil. Kč. Znamená to jediné, investice v Jílovém jdou na úkor ostatních osad, které jsou jen přívažkem a sem tam radnice něco utrousí, aby se neřeklo.

Apelujeme proto na zdravý rozum občanů, aby v blížících se volbách neseděli doma a přišli zvolit zastupitele, kteří za ně na radnici budou bojovat. Chceme přeci, aby se v naší vesnici nezastavil čas. Máme totiž 21. století!!!

Autor: Libuše Holzbachová

Jak to vidí… Ilona Tietzová

Ilonko, ty úspěšně podnikáš. Co by podle tebe nejvíce pomohlo živnostníkům v Jílovém a okolí?

Každý živnostník si v první řadě musí pomoci sám. Nikdo nemůže čekat, že mu město bude pomáhat. Ale jeho zákazníci, obchodní partneři a koneckonců i dodavatelé za ním jezdí a vidí… Zarostlé městské pozemky, betonové květináče na náměstí či opilce v parku. To opravdu nikomu zákazníky nepřitáhne.

Jsi nějakou dobu členkou osadního výboru, mají lidé v osadách nějaké problémy, které je třeba řešit?

Především do osad se neinvestuje. Město odmítá zveřejnit výdaje do jednotlivých osad. Mluvím za Luka pod Medníkem, kde se od revoluce neinvestovala téměř ani koruna. Za poslední volební období, kdy se vyměnil osadní výbor, se podařilo alespoň upravit náves, vybudovat kontejnerová stání a opravit části některých prašných cest.  V části obce není vodovod, ten stávající kapacitně nestačí a je v dezolátním stavu. Jedna ulice je neprůjezdná a v části i neprůchodná, nemáme kanalizaci, nemáme chodníky, hřiště… Problémů je mnoho, peněz málo. Pokud vůbec existuje nějaká koncepce rozvoje Jílového, tak na Luka se v ní zapomnělo.

Napsala jsi, že věříš, že Jílové je dobré místo k žití, ale může být o dost lepší. Co by nám podle tvého názoru pomohlo?

Žijeme v krásném historickém městě, město, zdá se, neumí pracovat s vlastními penězi ani s dotacemi. Ale pro začátek by mi stačilo vyčistit okolí Svatováclavských lázní, vysekat okolí cest. Park osázet kvetoucími letničkami, nemožné betonové květináče na náměstí vyhodit anebo je osázet tak, aby nebyly vidět. Jílové u Prahy, Studené, Luka pod Medníkem i Borek potřebují v delším horizontu vyčistit a zprůchodnit cesty v okolí, aby se tam dalo jezdit na kolech, s kočárky či případně jen tak chodit. Stálo by to málo peněz a spousta lidí by byla nadšených.

Pokud máte na kandidátku Ilonu Tietzovou dotaz, pošlete nám jej na mail dotaz@jilovskoprolidi.cz nebo na náš FB profil.

Ještě máme čas

Alternativa kontroverzní západní varianty středočeské D3 je stále ve hře, dává smysl a má oproti dálnici méně než poloviční rozpočet! Západní varianta má naprosto přemrštěné náklady (1 mld. na 1 km + vícepráce, na které si u ní musíme po zkušenostech s D8 dávat velký pozor) a její projekt trpí zásadními technickými vadami, jak nedávno potvrdili soudní znalci. ŘSD navíc postupuje netransparentně a dosud neexistuje nezávislá analýza návratnosti této obří investice.

V případě výstavby zasáhne dálnice do našich životů víc, než si dokážeme představit. Rozhodně není schválená, odklepnutá ani ve výstavbě. Proti této variantě je skoro polovina měst a obcí na trase. Věřit argumentu, který tvrdí, že nás dálnice zbaví husté dopravy, je naprosto bláhové. Město Jílové by bylo zatíženo mnohem více než nyní. Postaví se satelity, bytové domy, další obchodní centra a haly, ve kterých nebudou pracovat lidé, ale roboti. Stačí se zajet podívat do nedaleké Jesenice a Vestce. Stačí se zeptat místních, kteří by již nikdy nekývli na nabídku ŘSD na „prozatímní“ kruhový objezd, po kterém se jezdí dodnes. Díky případné dálnici bychom se dostali do ještě větších dopravních problémů a problémů s veřejnou dopravou. Tisícovky aut a kamionů by nám zničily ovzduší a klid. Nedej bože, aby se stala nehoda a auta se vydala Jílovým a okolními vesnicemi na „objízdnou trasu“. 

Dálnice nikoho nepřivede do Prahy, ale naopak do nekonečné zácpy u Jesenice, na problematický okruh, který několikrát denně totálně zkolabuje. Nemůžeme nechat zničit poslední kousky přírody, které tu kolem sebe máme! Málo vody a katastrofické zničení lesů v naší zemi by nám mělo napovědět, že každý nezastavěný centimetr půdy a každý strom je pro nás mnohem cennější než dálnice, mosty a desetitisíce aut kousek za domem. Nenechme si nevratně zničit tak nádherné místo k životu pro sebe a své děti. Postavme se proti. Ještě máme čas.

Autor: Michaela Závodná