Kandidáti

1. Pavel Hrabec   

55 let, strojní mechanik, od narození žije ve Studeném.

Přes 23 let předsedal spolku Krajina 2000, nyní je tajemníkem a 12 let je opozičním zastupitelem města.

Pavel prosadí oboustrannou komunikaci města se spolky a výbory a chce tak zamezit nečitelnému schvalování usnesení na zastupitelstvu. 

2. Ilona Tietzová   

57 let, podnikatelka, od narození žije v Lukách pod Medníkem.

Osadnímu výboru předsedá 4 roky. V posledním roce se zasadila o znovuobnovení božích muk a o vznik dětského hřiště v Lukách pod Medníkem.

Je a bude aktivní v hledání řešení nedostatků ve městě a připojených osadách.

3. Ing. Tereza Kastnerová   

40 let, manažerka controllingu a vedoucí projektů, přes 10 let žije na Radlíku.

Ze svého působení na ministerstvu školství dokáže přinést bohaté zkušenosti pro směřování města.

Tereza se zasadí o zmapování nebezpečných úseků a bude se spolupodílet na systémovém řešení bezpečnosti města.

4. Michaela Závodná   

40 let, marketingová ředitelka, 8 let žije v Lukách, je členkou Krajiny 2000.

Podílí se na organizaci akcí pro děti. Díky řízení různých projektů dokáže definovat jejich silné i slabé stránky, přínosy a časové výhledy.

Zaměří se na získání statusu “mikroregion Jílovsko”.

5. Mgr. Antonín Kmoch   

41 let, IT manager, 10 let žije v Jílovém a je velmi aktivní občan.

Tondovy zahraniční zkušenosti z oblasti IT budou obrovským přínosem pro naše občany a město.

Tonda pomůže s vyšší transparentností a uživatelskou přístupností úřadu, stejně jako s optimalizací a automatizací interních procesů města.

6. Robert Bradáč   

55 let, podnikatel, od narození žije v Borku.

4 roky působí v kontrolním výboru města. Robert má zkušenosti a jasnou představu o fungování úřadu a nechce se smířit s neustálým odkládáním investičních projektů.

Robert vrátí do hry téma projektu “vybudování stacionáře pro seniory”. 

7. Akademický malíř Vladimír Albrecht   

69 let, 26 let žije v Jílovém u Prahy.

4 roky je členem kulturní komise města. Na malbách zachycuje jílovskou krajinu a vystavuje díla po celé republice.

Díky jeho uměleckému cítění může být přínosem pro návrhy úprav veřejného prostranství.

8. MUDr. Jiří Čapek  

49 let, od dětství žije na Radlíku, 4 roky je zastupitelem města a členem jílovských spolků.

Je uznávaný psychosomaticky zaměřený lékař, terapeut, porodník a gynekolog.

Za klíčové téma považuje vznik míst pro relaxaci,  pěší propojení města s okolím a snižování všech druhů znečištění. 

9. Martina Dupalová  

42 let, od narození žije v Jílovém a řadu let podniká v realitách.

Chtěla by prosadit aktivní přístup k movitému městskému majetku, který může přinést finanční zisk.

„Pokud bude město  prosperovat, nebudou se muset navyšovat poplatky.“

10. Jitka Volešáková 

45 let, mzdová účetní a předsedkyně osadního výboru ve Studeném, kde žije od narození.

Podařilo se jí prosadit vybudování vodovodní přípojky ve Studeném a pravidelně organizuje dobrovolníky pro zvelebení a údržbu Studeného.

Chce se věnovat spravedlivému rozdělování investic do osad. 

11. Zuzana Topiarzová

64 let, 27 let žije na Radlíku.

Je majitelkou agentury Péče o domácí zvířata. Zajímá se o architekturu, ekologii, umění a cestování.

Zuzka je založením patriot a velmi se zajímá o dění v našem městě. Dokáže iniciovat veřejnou debatu s odborníky a profesionály v oboru plánování a rozvoje měst.

12. Kateřina Drahná, DiS.

45 let, žije v Jílovém u Prahy.

Pracuje jako mzdová účetní, má přehled o financování měst, obcí a rozumí i rozpočtové stránce. Kateřina pomůže zajistit “skutečnou” transparentnost rozpočtu na webu města.

Není možné skrývat vysoké částky ve výdajích pod položky ostatní. To působí silně netransparentně a vzbuzuje mnoho otázek.

13. Filip Soukup, DiS.

45 let, od narození žije v Lukách a podniká v oboru finančního poradenství.

Svoji pozornost zaměří na oblast rozpočtové politiky. Díky svým manažerským zkušenostem může přispět k efektivitě řízení.

„Město musí zrychlit tempo, výkon a zlepšit výsledky.“

14. Ivana Trpáková

34 let, žije 12 let v Jílovém u Prahy.

Pro příspěvkovou organizací MC Permoníček organizuje akce pro děti, které dosahují velké návštěvnosti.

Ivana chce prosadit změnu přístupu města k rodinné politice. Zasadí se o vybudování biotopu V Lázních a nastaví jasná pravidla pro údržbu veřejných míst.  

15. Kateřina Pocklanová

29 let, od narození žije v Lukách a je aktivním členem osadního výboru.

Katka spoluorganizuje akce pro děti, věnuje pozornost životnímu prostředí.

Chce se zabývat mezigeneračním dialogem a rozvíjet kulturní i sportovní vyžití pro všechny občany.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial