Program

RODINA A BEZPEČNOST

Bezpečnost na silnicích a veřejných prostranstvích

Zavedeme opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy instalací účinných a prověřených systémů a prvků. Chceme město bez nepřehledných úseků silnic. Doplníme na důležitých místech přechody, chodníky a zaměříme se na ochranu majetku před vandalismem. Navrátíme veřejná prostranství obývaná pochybnými individui zpět občanům.

Rozšíření zdravotní péče, stacionář pro seniory a přívětivé sociální služby 

Vynaložíme maximální úsilí pro zajištění dostupné lékařské péče a sociálních služeb pro všechny věkové kategorie. Vrátíme zpět do rozvojového plánu města vybudování stacionáře pro seniory, včetně zajištění lékařské péče. Zajistíme informace o lékařích, o jejich ordinačních hodinách a jejich případných změnách.

Město jako místo pro relaxaci a aktivní vyžití

Zasadíme se o vybudování okruhu cyklostezek i cest pro pěší, místa pro koupání, umístění laviček pro relaxaci po celém městě a připojených osadách. Budeme otevřeni dialogu s komunitami, kterých se to dotýká.

PENÍZE A EKONOMIKA

Město musí ekonomicky vzkvétat, aby se nezvyšovaly poplatky a daně

Chceme zavést přehledný a přínosný plán investic, hospodárný koncept oprav a údržby městského majetku. V rozpočtu města nelze mít 7 000 000 Kč ve výdajích označeno netransparentně v kolonce “ostatní.“

Maximalizace dotační politiky na úrovni krajské, národní, ale i evropské

Prosadíme aktivní dotační politiku a využití všech dostupných zdrojů dotací na přínosné projekty pro zvelebení našeho města. 

Zvýšení efektivity činnosti městského úřadu s využitím technologií

Sjednotíme informační systémy města a zajistíme transparentní a rychlou komunikaci. Vybudujeme srozumitelný informační servis pro občany.

Chceme maximalizovat navýšení příjmové části městského rozpočtu

Pokud okolní obce, organizace či developeři využijí nebo zatíží infrastrukturu našeho města, měli by se spolupodílet na jejich nákladech, údržbě či renovaci.  

VÝSTAVBA A DOPRAVA

Revitalizace přírodního koupacího biotopu V Lázních

Prosadíme vybudování relaxačního prostoru v podobě přírodního koupaliště pro aktivní i pasivní vyžití. 

Podpoříme výstavbu nových vodovodů, kanalizace a čističek, fotovoltaických systémů a dobíjecích stanic pro elektromobily.

Občané by měli mít možnost připojit se k vodovodu a kanalizaci.  Máme v úmyslu investovat do udržitelné energie, podpořit instalaci fotovoltaických systémů a snížit tak náklady na energetickou náročnost města.

Uděláme maximum pro záchranu krajiny a ochranu čistého prostředí před zbytečnou dálnicí D3 a jejím přivaděčem, tzv. jižním obchvatem

Nebudeme prosazovat zájmy developerů a zájmových skupin, bez ohledu na nevratné negativní dopady. Budeme se zasazovat o možnou alternativní variantu, která je levnější, šetrnější k přírodě i k lidem. Musíme zlepšit čistotu místních potoků. 

Vylepšíme městskou hromadnou dopravu a podpoříme spolujízdy

Zahájíme diskuzi o možnostech lepší návaznosti autobusových a vlakových spojů tak, aby  doba cestování byla kratší a komfortnější.

ZPROSTŘEDKUJEME DIALOG OBČANŮ, SPOLKŮ, OSADNÍCH VÝBORŮ A MĚSTA – JEDINĚ TAK MŮŽEME DOSÁHNOUT SPOLEČNÝCH CÍLŮ V EKONOMICKY NELEHKÉ DOBĚ

Chceme vytvořit platformu pro podávání mikroprojektů 

Za přispění města umožníme spolkům nebo obyvatelům aktivně spoluutvářet a udržovat podobu míst, kde žijí, míst pro vzájemné setkávání s přáteli nebo sousedy či pro oddych a zábavu s rodinou. 

Chceme efektivně plánovat a doplnit chybějící infrastrukturu města

Vypracujeme závazný plán na obnovu a opravu majetku města s vizí na několik let dopředu. Město ignoruje nedostatek parkovacích stání, stav Šmelcovny, údržbu zeleně a bezpečnostních prvků. 

Zasadíme se o spravedlivé směřování investic města do připojených osad

Po investorech, kteří zde budou realizovat svůj zisk, budeme požadovat kompenzaci. Zaměříme se na předcházení problémů, které vznikají nekoordinovanou stavební činností.

Chceme získat pro naše město status mikroregionu Jílovsko

Revitalizace, propojení a sdílení. Jílové u Prahy má všechny předpoklady pro to, stát se turisticky zajímavým místem se všemi přínosy pro občany i podnikatele. 

Chceme změnu! 

Chceme Jílovsko pro lidi!

Sledujte nás na webu a facebooku

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial