Program

Postaráme se o rozšíření vodovodní sítě a zasadíme se o zadržování vody v krajině.

Podpoříme výstavbu čerpací stanice na zemní plyn (CNG) pro automobily i autobusy. Bude to alternativa levného a čistšího paliva.

Je nezbytné snížit prašnost našich ulic, chceme je více čistit a kropit. Má to přímý vliv na zdraví lidí.

Chceme zajistit nová místa pro relaxaci. Zarostlé koupaliště V Lázních změníme na odpočinkovou zónu. 

V rámci nového územního plánu chceme vyčlenit vhodný pozemek pro společnou budovu mateřské školky, prvních tříd základní školy a tříd pro alternativní školství. Současná výstavba budov způsobená stálým přistavováním školek a školy dělá už tato místa pro děti nevlídnými. Doprava s tím spojená způsobuje v těchto lokalitách dopravní kolapsy.

Nebudeme podporovat výstavbu dálničního přivaděče,  který je záměrně označován jako jižní obchvat města. Ten je na rozdíl od severního obchvatu vázán na stavbu dálnice a zpočátku by sloužil pro zásobování její stavby. Když stát dokončí rozestavěnou dálnici D4 a rozšíří komunikaci I/3 kolem Benešova, nebude třeba devastovat náš kraj a naše zdraví. 

Chceme upravit cesty a propojit je s cyklostezkami pro lepší využití naší krajiny k rekreaci.

Chceme spravedlivější přístup radních k občanům:

  • Občané by se měli více vyjadřovat k rozvoji svých osad a jejich vůle by měla být více respektována.
  • Chceme zajistit lepší rozdělování investičních peněz připojeným osadám.

Je nezbytné zlepšovat veřejnou dopravu efektivním propojením autobusové a železniční dopravy.

Chceme urychlit budování a opravy chodníků, nejdříve na těch nejvíce nebezpečných místech. Je potřeba celkově zlepšit bezpečnost dopravy, zejména v Pražské ulici. 

Budeme usilovat o omezení nákladní dopravy nad 25 tun v Nádražní ulici. 

Současný způsob rychlého rozšiřování města Jílového se stává již neúnosným,  protože z něj bohatnou především developeři. Výstavbu je nutné omezit na potřeby lidí v něm žijících a více myslet na budoucí generace, aby i naše děti mohly žít v krásném a čistém městě plném zeleně.