Zapomenuté pozemky a domy

V celém Česku je přes 170 tisíc pozemků a nemovitostí bez udaného majitele či s nedostatečnými informacemi o nich. Připravili jsme proto již přetřízený abecední seznam se 143 záznamy v excelu ke stažení. Týká dotčených pozemků ve všech katastrálních územích v Jílovém, kde nejsou dostatečně identifikovaní vlastníci. Podívejte se, zda-li se to netýká přímo vás, vaší rodiny či vašich předků.

Bližší informace najdete zde: https://www.uzsvm.cz/up-stredni-cechy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam pravidelně aktualizuje, velkou většinu položek tvoří pozemky, zejména se jedná o ornou půdu a také cesty, lesní nebo travní pozemky. Najdou se ale také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže. Pokud Vaše rodina či příbuzní měli nějaké pozemky a nemovitosti v minulosti, stojí za to situaci prověřit. Celý seznam pro celou republiku je ke stažení zde:

Doba pro kontrolu se opravdu blíží ke konci, pokud se vlastníci o nemovitosti nepřihlásí do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a majetek pak přejde na stát.

Záznam z veřejné debaty v Jesenici

Velmi důležité setkání s místními občany, politiky a senátory se konalo dne 23. května v kulturním centru Jesenice u Prahy. Pro ty, kteří se problematikou středočeské části dálnice D3 zabývají, uveřejňujeme záznam celé debaty. Zazní mnoho argumentů, které by měly přesvědčit každého rozumného občana.

A je po volbách!

Výsledky voleb nabízely možnost složení koalice za účasti našich třech zastupitelů. Hned od počátku jsme intenzivně jednali s dalšími šesti zastupiteli o vytvoření devítičlenné koalice. Společně jsme našli dostatek průniků ve volebních programech a vyjasnili si své postoje. Od první schůzky se jevili jako rozhodující zástupci Nezávislých Jílovska. Ti se rozhodovali mezi naší koalicí a koalicí s Volbou pro město, které dali nakonec přednost. Tím jsme se dostali do opozice, kde budeme hledat podporu napříč zastupitelstvem pro naplňování našeho volebního programu.

Vaše hlasy ve volbách nás zavazují k tomu, abychom byli důraznou a pracovitou opozicí. Náš program je naším cílem a tím je vzkvétající Jílovsko a spokojení obyvatelé.


Jak to vidí… Jitka Velíšková

Jitko, o tobě je známo, že ti není jedno, co se kolem tebe děje. Jsi velmi energický člověk a představuješ “občanskou společnost“ v tom nejlepším slova smyslu. Čemu teď nejvíc věnuješ svůj čas?

Práce

Času  mám málo, potřebovala bych ho více. Denně dojíždím  do zaměstnání do Prahy a tak mohu každý den posoudit problémy s dopravou. Někdy je to opravdu výživné, pokud se stane cokoli na Pražském  okruhu, tak se kompletně zastaví doprava jak na dálnici, tak i na objízdných trasách. Při optimálním provozu mi cesta do Prahy trvá 35 minut, pokud nastane problém, tak  i 1,5 hod.

Psi

Jak už to v životě chodí, bláznivým pejskařem jsem  se stala náhodou. Psi jsou součástí naší  rodiny a mají  své potřeby a  proto se jim snažím věnovat 2 – 3 hodiny denně.  Procházíme se po nejhezčích místech v Posázaví, miluji Třestibok, Hadí skálu, Záhořanské údolí, Posázavskou stezku a osady kolem Sázavy.

Volejbal

V současné době si s letitými kamarády zahraji už pouze příležitostně. Ráda ale  navštěvuji osadní turnaje v okolí, které se konají v  úžasných lokalitách se skvělou atmosférou. Organizace těchto turnajů je postavena na dobrovolnosti a obětavosti. Kdo do těchto míst  jednou zavítá, tak se pravidelně vrací. Jejich devizou je hlavně klid a překrásná příroda. Člověk tak má možnost v našem uspěchaném čase, vrátit  se zpět o několik desítek let. Kde najde člověk  skanzen vzdálený pouhých 30 km od Prahy?

O to víc mě mrzí, že se do záchrany tohoto území zapojují lidé z osad velmi sporadicky, anebo vůbec. Jezdí sem desítky let mnohdy do chat zděděných po svých předcích, a přitom jim tak málo záleží na zdejší krajině. Nezajímají se, zavřou se ve svých osadách, kde si žijí svůj osadní život. Informací mají všude dost, ale se záchranou této oblasti nám nepomáhají.

Dálnice D3

Dost času se věnuji osvětě v oblasti Luka pod Medníkem – Petrov – Kamenný Přívoz. Při procházkách se psy se potkávám zdejší obyvatele a turisty. Pokud je příležitost, tak je informuji o tom, co se v dané oblasti chystá. Mnoho lidí nic netuší o plánované výstavbě dálnice. Mnozí si myslí, že stavba je již rozhodnuta a nemá cenu se tím zabývat. S tímto názorem nesouhlasím a snažím se, ač jako „náplava“ chránit naši krajinu pro další generace. Často slýchám odpovědi typu: „Mě už to nezajímá, doufám, že se toho nedožiji, apod…“ Je naší povinností předat dětem, vnoučatům zachovalé prostředí  k životu, která má nevyčíslitelnou přírodní hodnotu. Část Posázaví mezi Pikovicemi a Kamenným Přívozem patří k tomu nejkrásnějšímu, co znám a vůbec si nedovedu představit, že by toto údolí mělo být zničeno nesmyslnou stavbou D3, která se navíc do těchto míst vůbec nehodí a nepatří sem. I já jsem se kdysi o  plánové dálnici dozvěděla náhodou, když jsem u řeky Sázavy potkala Pavla Hrabce, který vylepoval plakáty na akci „ Pouť krajinou, která možná nebude .“ Tato akce byla spojena s  velmi poučnou besedou s Václavem Cílkem. Od té doby věnuji této činnosti většinu svého volného času. Bolí mě u srdce, kdykoli si jenom představím, že by nám nad hlavami ve výšce 108 metrů vysokého mostu duněla převážně tranzitní doprava. Dálnice doslova nasávají desítky tisíc aut navíc a lidé se ze svých domovů do Prahy za  prací  stejně dříve nedostanou.

Máš mnoho přátel a zajímavých známých. Jaké lidské vlastnosti  považuješ v životě za důležité a které lidem v dnešní době schází?

To je celkem těžká otázka. V první řadě potřebuji lidem věřit. Mám ráda lidi se smyslem pro humor. Obdivuji poctivou práci a pracovitost. Ráda trávím čas s těmi, kteří mě někam posunou. Takové to plácání o ničem, není  pro mě. Vážím si vlastností jako jsou skromnost, pokora, ohleduplnost  a odhodlání sem tam udělat něco nezištně pro druhé.

Člověk se rodí s určitou genetickou výbavou a každý z nás  je jedinečný. Chápu život jako příležitost na sobě pracovat.  Sama mám spoustu chyb, ale snažím se být lepším člověkem.

Změna je život. Přibliž nám, jakou změnu podle tvého názoru naše město a osady potřebují?

Nemám ráda plané sliby, kterých se nám  v současné době dostává více, nežli bychom si přáli. Sama nejsem  netečná k místu, kde žiji a proto považuji za důležité, aby se lidé o své obce začali starat a nenechávali rozhodnutí pouze na úřednících. Vidím velkou změnu v Lukách od té doby, co funguje osadní výbor. Opravily se silnice, vyčistily příkopy. Jsem jim za to vděčná. Nelíbí se mi naše „ Euronádraží“, nicméně zde máme alespoň dřevěnou zastávku ČD, namísto nějaké typizované.

Co ti v Lukách chybí a co vnímáš jako problém?

Chybí nám tu kanalizace, myslím si, že bychom si ji  zasloužili. V celé oblasti je málo vody. Uvítala bych podporu zadržovaní vody v krajině a motivování obyvatel k šetrnosti.

Většinu života jsem nevlastnila automobil  a velmi dobře si pamatuji na situace, kdy jsem byla závislá  pouze na veřejné dopravě. Pro spoluobčany bez auta, či osoby starší, nemocné nebo žijící sami nastává s dopravou problém tehdy, když se například potřebují dostavit včas k lékaři, nebo si něco v dané době zařídit v Jílovém. To, co autem trvá 5 minut, je pro nemobilní občany záležitost na celé odpoledne.  A každý si o pomoc říci neumí. Proto potřebujeme kvalitní dopravu pro obyvatele, ne pro tranzit a kamiony.

Chybí podpora místních firem a drobných živnostníků, například pěstitelů ovoce a zeleniny, či producentů regionálních potravin.

Přála bych si  chytrou vesnici, která bude v okrese Praha-západ tou „nej“. Potenciál tu rozhodně je!

Přát si můžeme ledacos a proto nezapomínejme, že úředník je člověk, kterého si platíme ze svých daní a měl by dělat maximum pro lidi a řádně hospodařit se svěřenými prostředky.

Proč nedůvěřovat projektu středočeské dálnice D3

 1. Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je špatně připraven, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby.
 2. K projektu SD3 chybí nezávislá ekonomická analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a prokázala poměr nákladů a přínosů.
 3. SD3 je předražená. Interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy v médiích.
 4. Hrozí nám katastrofální sucho. Budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je naprosto nezodpovědné.
 5. Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu s evropskou i českou legislativou zejm. v souvislosti s ochranou vod.
 6. Obáváme se průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí. Negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 (aj.) je vážné varování.
 7. Není jasné, jak si ŘSD poradí s komplikovanou stavbou v náročném území, když i v rovinatém území Jihočeské D3 máme místo dálnice stále jen nekonečné staveniště a dosud neexistují slibované obchvaty obcí na silnici I/3 (tzv. Benešovské).
 8. Projekt ohrožuje bezpečnost, kvalitu života a zdraví i ekonomické zájmy obyvatel nemalé části středočeského kraje.
 9. Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný. Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy zajistí dálnice D4, modernizovaná silnice I/3 a železniční koridor.
 10. Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, avšak bude indukovat další dopravní zátěž daného území i celé ČR.
 11. Projekt SD3 je v mnoha ohledech zastaralý, nereflektuje současné ani budoucí potřeby lidí a limity území.
 12. Projekt SD3 trpí řadou technických vad a při jeho projednávání v dotčených obcích se ukazují nesrovnalosti a rizika. 
 13. Dálnice pravděpodobně nebude dokončena před rokem 2030. Řešení dopravy v našem regionu nesnese odklad.
 14. Zábor a znehodnocení soukromých a obecních pozemků.
 15. Projekt nepodporuje principy udržitelné dopravy, zvyšuje kapacity pro kamionovou a osobní automobilovou dopravu a zvýší celkovou dopravní zátěž v širokém okolí.  
 16. Veřejný zájem na SD3 nebyl nikdy objektivně prokázán, ani jeho nadřazenost ostatním veřejným zájmů, jako např. zdraví lidí, kvalitní životní prostředí, ochrana vodních zdrojů aj. 
 17. Projekt přináší velká environmentální rizika: ohrožení vodních zdrojů, narušení vodního a tepelného režimu krajiny, umocnění dopadů katastrofálního sucha, půdní eroze aj.
 18. Projekt představuje velkou hrozbu pro rekreační zázemí Pražanů –  Posázaví.
 19. Projekt ohrozí produkční podmínky zemědělství, lesnictví, rybníkářství a podpoří rozvoj půdní eroze.

Obhajoba dálnice je postavena na mýtech

Přečtěte si 6 hlavních mýtů o dálnici a argumenty, které je vyvrací:

 1.  „Už je rozhodnuto, že dálnice bude a kudy povede – musíte se s tím smířit“. Věc je stále otevřená a je možné ji ovlivnit. Důležitá správní řízení (územní, stavební aj.) ještě nezačala, je napadána platnost EIA, zdroje financí nejsou k dispozici. Ev. stavbu plánuje ŘSD začít v roce 2024, velmi pravděpodobně však tento termín nebude dodržen. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=586
 2.  „Dálnice D3 vás přivede rychleji do Prahy“ Dálnice D3 do Prahy nevede, má být připojena na dosud nedořešený a problematický okruh u Jesenice, při čemž odtud odpovídající spojení s městem chybí. V případě realizace SD3 = dopravní katastrofa. Proto nesmí být SD3 postavena dříve než obchvaty Benešova, Olbramovic a Miličína, nové MÚK a zkapacitnění na I/3, které tuto silnici učiní průjezdnou a bezpečnou. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=530
 3.   „Dálnice vyřeší dopravní problémy regionu“. Dálnice stávající problémy převážně neřeší a nové způsobí – je totiž řešením pro tranzit. Zdejší dopravní problémy však souvisí s příměstskou dopravou, cestní sítí uvnitř regionu a trestuhodně zanedbanou silnicí I/3. V případě realizace dálnice by dopravní zátěž území ještě více vzrostla a místní lidé schytali všechny negativní důsledky. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=750
 4.  „S dálnicí přiteče voda“. Problémy s vodou se stavbou SD3 nekončí, ale začínají. Místo hospodaření a vodní soběstačnosti vnucuje Krajský úřad a ŘSD obcím závislost na dodávkách, zvyšování vodního dluhu v krajině a nákup vody. Dopustit, aby voda z krajiny mizela, dopustit zničení zdrojů stavbou dálnice a pak vodu prodávat může být strategie, jak lidi ovládat či vydírat. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=650.
 5.  „Zkvalitnění života v regionu“. Dosud region profituje z málo dotčené krajiny a turistického ruchu, což je však dálnicí ohroženo. SD3 neuleví kraji hluku, emisí a stresu z dopravy, ale přispěje k jejich plošnému zvýšení. SD3 totiž především nabídne cestu kamionům, kterých se např. v Německu snaží zbavit a způsobí zamoření okolní krajiny průmyslovými stavbami. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=760 , http://www.alternativad3.cz/?p=756 ,
 6.  „Dálnice uleví přetíženým silnicím od dopravy“. Dálnice naopak indukuje další dopravu: 60 – 90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici. Sama realizace D3 je v nedohlednu, zatímco vážnější problémy s již připraveným řešením jsou kvůli ní odsouvány. Viz např. http://www.auto-mat.cz/2015/08/udrzitelna-mobilita-23-dopravni-indukce-a-redukce

Projekt SD3 trpí řadou vad a nemůže naplnit očekávání příznivců

 1. Nikde a nikým není zaručeno avizované převedení stávající zátěže ze silnice 1/3 (tzv. Benešovská) v případě existence dálnice. Dle EIA (2010) je navíc SD3 projektována nepochopitelně na dopravní kapacitu v r. 2030. Pokud očekáváme i nadále zvyšování intenzity dopravy v čase, pak po uvedeném roce SD3 přestane kapacitně vyhovovat svému účelu.
 2. Negativní vliv na zdraví obyvatel a kvalitu jejich života. Prašnost, škodliviny z dopravního provozu a průvodních staveb, kontaminace vody a půdy, rušivé světlo, omezení pohybu v krajině, stres. Permanentní hluk i přes protihluková opatření. Globálního obchod má přednost před zdravím lidí. Viz https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/nadlimitni-hluk-z-dopravy-zatezuje-statisice-lidi/, https://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Hlukova_zatez.pdf .
 3. Odborná revize projektu SD3 odhalila řadu fatálních technických vad. Např. nesoulad stavby s technickými předpisy, založení pilířů mostu přes Sázavu v poddolovaném území, problémy s geotechnickým průzkumem aj. Otázkou také je, zda stavbu, která byla schválená v řízení EIA jako čtyřproudá rychlostní silnice pro rychlost 120 km/h lze považovat za plnohodnotnou dálnici.
 4. Projekt má nehospodárné a neprůhledné financování a odčerpává tak značnou část prostředků, odborné kapacity i pozornosti od menších, avšak mnohem potřebnějších dopravních staveb. Předražený projekt SD3 zaplatí občané přispívající daněmi do státního rozpočtu, i když většina z nich nebude jeho uživateli. Evropská unie pravděpodobně tuto stavbu nebude financovat.
 5. Náklady a ztráty významně převažují ev. zisky a přínosy dálnice. Absurdně vysoká pořizovací cena (1 miliarda Kč / 1 km dálnice) tvoří pouze jen asi jednu pětinu skutečných nákladů, které by byly vynaloženy na provoz/údržbu/opravy v horizontu uvažovaných 100 let užívání dálnice. 
 6. Výše investice na 60 km SD3 jsou uváděny účelově, podle okolností. PR materiály KÚ a ŘSD uvádí v médiích nižší náklady než interní situační zpráva ŘSD (2016). Zde uvedená cena je 60 mld. Kč a zpráva NKÚ č. 10/2015 dokazuje, že při obdobných akcích ŘSD překračuje rozpočet přibližně o 50 %. Jsou tak vysoko překročeny náklady srovnatelných staveb v ČR i např. v Německu.
 7. Důkladná studie nákladů a přínosů investice pro ČR, resp. Středočeský kraj, resp. pro dotčený region zatím chybí. Je nezbytně nutné její vypracování skutečně nezávislou institucí a na základě aktuálních dat!
 8. Špatná příprava a absurdní anachronismus středočeské D3: projekt z 80. let, posouzení EIA na základě dat 1960-2010, územní a další schvalovací řízení po roce 2018, plánovaná realizace 2024-28 (velmi pravděpodobně však po 2030!). Kontroverzní podklady, zdůvodňování potřeby, sporné přínosy. Toto má být řešení pro potřeby ČR v nadcházejících 100 letech (doba fungování dálnice)?

Alternativy jsou výrazně levnější, časově i technicky dostupnější.

Článěk je převzatý od spolku Alternativa D3, která stejně jako soudní znalci a Nejvyšší kontrolní úřad, upozorňuje na nespočet vážných chyb projektu D3.

Jak to vidí…Kateřina Krištůfková

Pracuješ jako paní učitelka na základní škole, za tu dobu jsi poznala mnoho dětí. Co si myslíš, že dětem v Jílovém nejvíce schází pro jejich vyžití?

V našem městě chybí komplexní plán týkající se podpory rozvoje dětí. Ve spolupráci s rodiči a možná i zapojením samotných dětí by se mohla vytipovat slabá místa, a tím tak zjistit jejich přirozené potřeby. Je zde málo míst, kde by se děti cítily příjemně a kde by prostředí zábavným interaktivním způsobem stimulovalo jejich další rozvoj.

Je také velká škoda, že Umělecká škola v Jílovém nemá dostatečnou kapacitu vyučujících a že zájem o výuku mnohonásobně převyšuje nabídku.

Jsem aktivní člověk a pohyb je nedílnou součástí mého života. Dětem se naopak pohyb ze života vytrácí, dávají přednost počítačům, tabletům a chytrým telefonům. Pro rozšíření pohybových aktivit a zlepšení fyzické kondice dětí bych uvítala ve veřejném prostoru hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie, nejen pro ty nejmenší. Například horolezeckou stěnu. U stávajících hřištˇ postrádám jejich pravidelnou údržbu.

Na základní škole se věnuješ už deset let programu Ekoškola. Jak se program vyvíjí a co přináší dětem a jejich rodinám? Jaká je tvoje motivace pro práci ve školství?

Snažíme se vést žáky k odpovědnosti za stav životního prostředí. Učíme je, aby porozuměli dopadům své činnosti a současně s tím, jaké počínání je zodpovědné a šetrné. Poskytujeme jim dostatek informací o globálních problémech a jejich rodinám dostatek námětů v oblasti ekologie. Program se od počátku zabývá těmito tématy – ENERGIE, VODA, ODPADY a DOPRAVA. Každoročně rozšiřujeme výuku o další okruhy, nyní to jsou ŠETRNÁ SPOTŘEBA, BIODIVERZITA a KLIMATICKÉ ZMĚNY. Nejnovějším tématem je JÍDLO A SVĚT. Na 2. stupni přibyly žákům předměty jako jsou environmentální výchova a globální výchova. Na práci s dětmi v tomto projektu mě motivuje především možnost předávat to, čemu sama pevně věřím.

Razantní nárůst počtu dětí v Jílovém přináší radost i mnoho starostí. Jaké kroky by podle tebe měla radnice udělat, aby práce s dětmi ve škole a trávení volného času s rodiči přinášelo co nejvíce radosti?

Rozvoj našeho města úzce související s výstavbou rodinných domů s sebou přináší potřebu rozvoje městské infrastruktury, mimo jiné lepší dostupnosti škol. Některé obce mají špatnou dopravní obslužnost (Luka, Studené). Domnívám se, že by město mohlo pomoci mladým rodinám s dopravou dětí do škol zřízením tzv. školního autobusu. Toto řešení by mělo dvojí efekt: řešení bezpečné přepravy dětí do školních zařízení a snížení každodenních ranních dopravních kolapsů v těchto lokalitách. Základní škola původně stála na klidném místě. Plánovaná výstavba megalomanské sportovní haly by zabrala další část školního pozemku a přivedla by další dopravu. Myslím si, že pro potřeby školy by postačila rekonstrukce sokolovny anebo výstavba odpovídající tělocvičny.

Občanů se nikdo nezeptal

Počátkem roku 2018 jsem se jako členka OV Luka pod Medníkem zúčastnila na městském úřadě schůzky zastupitelů města Jílového se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Pragoprojektu. Od setkání jsem očekávala, že nás ŘSD seznámí s projektem dálnice D3, vysvětlí nám některé nesrovnalosti a rozptýlí moje pochybnosti a obavy. Nic z toho se nestalo. Skutečnosti, které jsem se dozvěděla mě ohromily.

Uvádím jen některé z nich.

Při výstavbě tunelu a mostu v Lukách budou k navážení materiálu používány stávající komunikace. Jsou to silnice vedoucí přes Radlík, okolo sušičky a do Luk, do nichž vede jediná existující příjezdová komunikace. Ta zde také končí, a není tak možná žádná objížďka.

V Lukách bude vystavěna betonárka a drtička kamene. Hluk, prach a otřesy nás budou provázet po celou dobu stavby dálnice D3.

Na dotaz, zda nezmizí podzemní voda, nám bylo řečeno, že podle hydrogeologického průzkumu… asi ne!?

Tento dokument ovšem není veřejný a ani na požádání nám nebylo umožněno do něj nahlédnout, tudíž si toto tvrzení nemůžeme ověřit. Rozsah a kvalitu hydrogeologického průzkumu dálnice D3 nebyl zástupce Pragoprojektu Ing. Strnad vysvětlit.

Kdyby došlo ke ztrátě vody ve studních, tak ŘSD přivede vodu pouze na okraj obce. Nemá povinnost vybudovat vodovodní řád, který v současnosti v některých částech Luk není. Stejné problémy ovšem čekají i další části Jílového.

Vybudování jižního obchvatu města není podmínkou zprovoznění dálnice D3. V praxi by to pak znamenalo, že při jakémkoli uzavření dálnice by veškerý provoz skončil v Jílovém na náměstí.

Občané by si měli položit otázku, zda tohle chtějí.

Zatím se jich nikdo nezeptal.

Autor: Ilona Tietzová – OV Luka pod Medníkem

Smutné čtení

V prázdninovém vydání Jílovských novin nás radnice obšírně informovala o investicích v právě končícím volebním období. Z pohledu občanů Luk pod Medníkem , a věřím, že i dalších připojených osad, je to velmi smutné čtení.

Radnice hospodařila s 61 miliony korun, navíc s dotacemi, které činily 49 milionů, tedy celkem se 110 miliony korun. Po sečtení objemu investičních akcí, které se během posledních 4 let uskutečnily v Lukách, jsme skončili na částce cca 3,4 mil. Kč bez dotací. Vzhledem k objemu peněz, které radnice proinvestovala je to celkem zanedbatelná částka. Jen výběr daní z nemovitostí činí každoročně v Lukách téměř 1 mil. Kč. Znamená to jediné, investice v Jílovém jdou na úkor ostatních osad, které jsou jen přívažkem a sem tam radnice něco utrousí, aby se neřeklo.

Apelujeme proto na zdravý rozum občanů, aby v blížících se volbách neseděli doma a přišli zvolit zastupitele, kteří za ně na radnici budou bojovat. Chceme přeci, aby se v naší vesnici nezastavil čas. Máme totiž 21. století!!!

Autor: Libuše Holzbachová

Ještě máme čas

Alternativa kontroverzní západní varianty středočeské D3 je stále ve hře, dává smysl a má oproti dálnici méně než poloviční rozpočet! Západní varianta má naprosto přemrštěné náklady (1 mld. na 1 km + vícepráce, na které si u ní musíme po zkušenostech s D8 dávat velký pozor) a její projekt trpí zásadními technickými vadami, jak nedávno potvrdili soudní znalci. ŘSD navíc postupuje netransparentně a dosud neexistuje nezávislá analýza návratnosti této obří investice.

V případě výstavby zasáhne dálnice do našich životů víc, než si dokážeme představit. Rozhodně není schválená, odklepnutá ani ve výstavbě. Proti této variantě je skoro polovina měst a obcí na trase. Věřit argumentu, který tvrdí, že nás dálnice zbaví husté dopravy, je naprosto bláhové. Město Jílové by bylo zatíženo mnohem více než nyní. Postaví se satelity, bytové domy, další obchodní centra a haly, ve kterých nebudou pracovat lidé, ale roboti. Stačí se zajet podívat do nedaleké Jesenice a Vestce. Stačí se zeptat místních, kteří by již nikdy nekývli na nabídku ŘSD na „prozatímní“ kruhový objezd, po kterém se jezdí dodnes. Díky případné dálnici bychom se dostali do ještě větších dopravních problémů a problémů s veřejnou dopravou. Tisícovky aut a kamionů by nám zničily ovzduší a klid. Nedej bože, aby se stala nehoda a auta se vydala Jílovým a okolními vesnicemi na „objízdnou trasu“. 

Dálnice nikoho nepřivede do Prahy, ale naopak do nekonečné zácpy u Jesenice, na problematický okruh, který několikrát denně totálně zkolabuje. Nemůžeme nechat zničit poslední kousky přírody, které tu kolem sebe máme! Málo vody a katastrofické zničení lesů v naší zemi by nám mělo napovědět, že každý nezastavěný centimetr půdy a každý strom je pro nás mnohem cennější než dálnice, mosty a desetitisíce aut kousek za domem. Nenechme si nevratně zničit tak nádherné místo k životu pro sebe a své děti. Postavme se proti. Ještě máme čas.

Autor: Michaela Závodná

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial