Potřebuje naše historické město kontejnerovou školu?

     Na lednovém zasedání zastupitelstva města se začal řešit problém chybějícího prostoru pro jednu třídu základní školy, do níž mají žáci nastoupit v září. Starosta Pešek navrhl řešení vybudovat dočasnou stavbu ze starých kontejnerů, které se mohou zakoupit v Dolních Břežanech. Tento záměr podporovala nejen ředitelka školy paní Trčková, ale také pozvaný starosta Libře. Pod velkým tlakem, v časové tísni a s minimem informací byl tento návrh schválen a město uvolnilo celkem 13 milionů na nákup a instalaci 10 let staré kontejnerové školy. Proti hlasovali pouze Pavel Hrabec a MUDr. Jiří Čapek z uskupení Jílovsko pro lidi. 

    V březnu vedení města zjistilo, že tyto kontejnery, které měly sloužit jako třídy  pro žáky, nesplňují řadu parametrů, a tudíž nemohou být zkolaudovány jako škola. 

Photo by Mark König on Unsplash

    Na květnovém zastupitelstvu se proto jednalo o zakoupení zcela nové kontejnerové školy, která by již neměla plnit funkci dočasnou, ale naopak sloužit k trvalému užívání. Mají v ní být tři třídy a sociální zařízení. Zvažovaly se dvě varianty: jedna levnější bez fasády za 7 100 000 Kč a druhá s dřevěnou fasádou za 8 100 000 Kč. Zastupitelé byli opět postaveni před hotovou věc a na žádost ředitelky Trčkové se nadále jednalo jen o dražší variantě. Zastupitel Čmelík předložil rozsáhle zpracovaný protinávrh s množstvím důležitých opatření, který ale ve své podstatě podporuje tuto stavbu, což je pro nás nepřijatelné. Jeho návrh  byl většinou přijat. Toto usnesení v plném znění najdete zde. Proti hlasovali pouze Pavel Hrabec a MUDr. Jiří Čapek.

       Rozhodně nesouhlasíme, aby se o takto důležitých projektech rozhodovalo v časové tísni a zcela bez jakékoliv koncepce. Jedním z důvodů nastalé situace je to, že do základní školy jsou přijati žáci nad rámec schválené kapacity! Jsme přesvědčeni, že než bude důkladně zpracovaný plán rozvoje školy, může se nedostatečná kapacita tříd dočasně řešit využitím jiné vhodné  budovy ve městě. Navrhovanou přízemní a širokou stavbu  považujeme za neefektivní zábor školního pozemku. Jedná se o vzácný zbytek školní zahrady primárně určený k pěstování plodin a získávání vztahu žáků k této práci. 

V souvislosti s touto překotnou akcí vyvstává mnoho otázek.

Jak je možné, že není  předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy a není  včas zajištěn odpovídající prostor?

Kde je koncepce rozvoje kapacity základní školy s ohledem na demografický vývoj a nárůst žáků z probíhajících i plánovaných developerských zástaveb?

Jak je možné, že okolní obce, jejichž děti jsou po léta přijímány do naší školy, žádným způsobem nepřispívají na rozšiřování školy? 

Jak je možné, že vedení města připraví špatné podklady, podložené nesprávnými informacemi, a dostává se tak do patových situací?

      Naše město má k dispozici architektku, manažery investic, manažery přes dotace a úředníků tolik, že se ani nevejdou do budovy radnice a bivakují v kontejneru za radnicí. A výsledek? Další kontejnery tentokrát na školní zahradě…..                                                

                                                                       Pavel Hrabec, Jílovsko pro lidi                                                                        

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial