O nás bez nás

Dne  22.10. bylo  na úřední desce města vyvěšeno oznámení o „Zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém u Prahy“.


Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se  okraje zastavěné části Radlíka, vzbuzuje u obyvatel oprávněné  obavy.

 Proč město, které je účastníkem řízení dostatečně neprezentuje stavbu severního obchvatu obyvatelům, kteří sice účastníky řízení nejsou, ale přitom se stavba kvality jejich životů výrazně dotyká (hluk, znečištění ovzduší, světelný smog apod.) ?

Proč město neuplatňuje  jejich námitky, připomínky k projektové dokumentaci, ke způsobu provádění atd ?

Proto dne 5. 11. podali obyvatelé Radlíka níže uvedenou žádost spolu se 62 podpisy, která byla odeslána zastupitelům a členům rady města s podpisy obyvatel města.

Žádost o vypracování aktuální hlukové studie v souvislosti se zahájením stavebního řízení severního obchvatu Jílového u Prahy

4.11.2020

Vážení členové rady, vážení zastupitelé města,

jménem obyvatel Radlíku Vás v rámci uplatnění připomínek města Jílového jakožto účastníka řízení v souvislosti s „Oznámením o zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém, přeložka silnice II/105, Radlík – Šenflugova ul.“ naléhavě žádáme, abyste při uplatňování námitek požadovali vypracování aktuální hlukové studie.

Predikce modelové hlukové studie, která je součástí řízení EIA z roku 2010, byla totiž zhotovena na základě dobové situace, a neodpovídá tedy současné situaci a nyní je nepoužitelná.

Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se okraje zastavěné části Radlíka, výrazně ovlivní život obyvatel bydlících v její blízkosti.

Pokud by tato městem uplatněná námitka nebyla akceptována, dovolili bychom si Vás požádat, abyste tuto studii v zájmu svých občanů zadali ke zhotovení Vy sami.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena.

S pozdravem vaši spoluobčané

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial