Řešme problémy s bezdomovectvím dříve než bude pozdě

Díky rozmachu sociálních sítí se dnes téměř každý může dozvědět,co nám v našem městě či obci vadí, co nám tu schází, co nás těší nebo co bychom si přáli. Každý den máme možnost v různých „facebookových skupinách“ debatovat nad různými tématy.

Rádi bychom ve skupině „Sousedi-Jílové u Prahy“ ocenili přístup těch sousedů, kteří i když zrovna s daným tématem nesouhlasí, tak se neuráží, naopak hledají řešení, nebo si slušně oponují. Někteří dokonce ke zlepšení stavu věcí aktivně navrhují konstruktivní východiska podložená svými vědomostmi nebo zkušenostmi. Z toho jednoznačně vychází, že máme vztah k místu, kde žijeme a záleží nám na něm.

 Jedním z témat, které v Jílovém delší dobu rezonuje, je přítomnost bezdomovců či jiných nepřizpůsobivých lidí popíjejících alkohol nebo užívajících v jakoukoliv hodinu návykové látky v nedávno nákladně zrekonstruovaném parku na náměstí. Tito lidé svým chováním tento veřejný prostor doslova znehodnocují. Park by měl být pro občany, ale i pro návštěvníky Jílového jakousi oázou klidu sloužící k odpočinku a relaxaci. Místo toho se stal lokalitou strachu.

Tímto problémem by se měla aktivně zabývat pracovní skupina složená ze zastupitelů města, policie, pracovníků sociálního odboru . Ti musí zpracovat jasný strategický plán ochrany obyvatel města Jílového před projevy nimi sociálně-patologického chování, jehož jsme denně svědky. Nárůst osob bez domova, nárůst uživatelů drog, projevy výtržnictví a vandalismus.

Chceme žít, stejně jako mnozí spoluobčané na bezpečném místě a proto žádáme městský úřad a policii, aby se bezodkladně věnovali tomuto problému, neboť hrozí, že nám všem přeroste přes hlavu. Není to jednoduché téma, je velice rozsáhlé, je ale třeba říct na rovinu, že tento problém máme a jak ho chceme koncepčně řešit.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial