Proč chce město zbytečně vyhazovat miliony?

Na zastupitelstvu města dne 13.6.2022 se mimo jiné projednávalo deset návrhů usnesení, týkajících se schválení smluv o smlouvách budoucích mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a naším městem. Jejich obsahem je převzetí nejrůznějších stavebních objektů souvisejících s plánovanou výstavbou dálnice SD3 do vlastnictví města.

Vedení města předložilo zastupitelům tyto právně závazné smlouvy bez jakéhokoliv stanoviska právníka (kterého si město paušálně platí), chybělo vyjádření rady, a dokonce to neprojednávala ani stavební komise. Smlouvy neobsahují žádné plány nákladů na provoz a údržbu těchto staveb. Na základě těchto rozpočtů by město mělo zadat vypracování odborných oponentních posudků, aby toto natolik zásadní rozhodnutí zastupitelů bylo co nejobjektivnější.  V případě realizace výstavby dálnice, by schválením těchto smluv muselo totiž město za tyto náklady převzít finanční odpovědnost a zároveň právní odpovědnost za jejich provoz. To by mělo značný dopad na budoucí rozpočty města (životnost dálnice se počítá na 100 let).

Nejabsurdnější se jeví převzetí lávky v délce cca 780 m a výšce 50 m nad řekou. Lávka je spojená s mostem a náklady na její údržbu jsou v prvních letech odhadovány na jeden milion korun ročně. Tato částka bude stále stoupat. Smysl nedává ani převzetí hlukových valů u jižního obchvatu. K čemu nám to bude?  Z mého pohledu se jedná o záležitosti pro město krajně nevýhodné. Působí to dojmem, že projednání těchto bodů bylo naprosto nepřipravené, bez kompletní dokumentace a vedené snahou prosadit podpis smluv ještě před podzimními komunálními volbami. Přitom není kam spěchat, ŘSD připravuje stavbu třicet let, projekt se několikrát měnil a dá se předpokládat, že ke změnám bude docházet i v budoucnosti. Město nemá povinnost tyto stavby převzít, jsou plánovány jako součást stavby dálnice a pokud je ŘSD postaví, ať si je také udržuje.

Udělat si vlastní názor můžete poslechem diskuze zastupitelstva: http://webcontent.jilove.cz:88/13_06_2022/Bod13_001.html

Ilona Tietzová

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial