Občanů se nikdo nezeptal

Počátkem roku 2018 jsem se jako členka OV Luka pod Medníkem zúčastnila na městském úřadě schůzky zastupitelů města Jílového se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Pragoprojektu. Od setkání jsem očekávala, že nás ŘSD seznámí s projektem dálnice D3, vysvětlí nám některé nesrovnalosti a rozptýlí moje pochybnosti a obavy. Nic z toho se nestalo. Skutečnosti, které jsem se dozvěděla mě ohromily.

Uvádím jen některé z nich.

Při výstavbě tunelu a mostu v Lukách budou k navážení materiálu používány stávající komunikace. Jsou to silnice vedoucí přes Radlík, okolo sušičky a do Luk, do nichž vede jediná existující příjezdová komunikace. Ta zde také končí, a není tak možná žádná objížďka.

V Lukách bude vystavěna betonárka a drtička kamene. Hluk, prach a otřesy nás budou provázet po celou dobu stavby dálnice D3.

Na dotaz, zda nezmizí podzemní voda, nám bylo řečeno, že podle hydrogeologického průzkumu… asi ne!?

Tento dokument ovšem není veřejný a ani na požádání nám nebylo umožněno do něj nahlédnout, tudíž si toto tvrzení nemůžeme ověřit. Rozsah a kvalitu hydrogeologického průzkumu dálnice D3 nebyl zástupce Pragoprojektu Ing. Strnad vysvětlit.

Kdyby došlo ke ztrátě vody ve studních, tak ŘSD přivede vodu pouze na okraj obce. Nemá povinnost vybudovat vodovodní řád, který v současnosti v některých částech Luk není. Stejné problémy ovšem čekají i další části Jílového.

Vybudování jižního obchvatu města není podmínkou zprovoznění dálnice D3. V praxi by to pak znamenalo, že při jakémkoli uzavření dálnice by veškerý provoz skončil v Jílovém na náměstí.

Občané by si měli položit otázku, zda tohle chtějí.

Zatím se jich nikdo nezeptal.

Autor: Ilona Tietzová – OV Luka pod Medníkem

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial