Jak to vidí… Ilona Tietzová

Ilonko, ty úspěšně podnikáš. Co by podle tebe nejvíce pomohlo živnostníkům v Jílovém a okolí?

Každý živnostník si v první řadě musí pomoci sám. Nikdo nemůže čekat, že mu město bude pomáhat. Ale jeho zákazníci, obchodní partneři a koneckonců i dodavatelé za ním jezdí a vidí… Zarostlé městské pozemky, betonové květináče na náměstí či opilce v parku. To opravdu nikomu zákazníky nepřitáhne.

Jsi nějakou dobu členkou osadního výboru, mají lidé v osadách nějaké problémy, které je třeba řešit?

Především do osad se neinvestuje. Město odmítá zveřejnit výdaje do jednotlivých osad. Mluvím za Luka pod Medníkem, kde se od revoluce neinvestovala téměř ani koruna. Za poslední volební období, kdy se vyměnil osadní výbor, se podařilo alespoň upravit náves, vybudovat kontejnerová stání a opravit části některých prašných cest.  V části obce není vodovod, ten stávající kapacitně nestačí a je v dezolátním stavu. Jedna ulice je neprůjezdná a v části i neprůchodná, nemáme kanalizaci, nemáme chodníky, hřiště… Problémů je mnoho, peněz málo. Pokud vůbec existuje nějaká koncepce rozvoje Jílového, tak na Luka se v ní zapomnělo.

Napsala jsi, že věříš, že Jílové je dobré místo k žití, ale může být o dost lepší. Co by nám podle tvého názoru pomohlo?

Žijeme v krásném historickém městě, město, zdá se, neumí pracovat s vlastními penězi ani s dotacemi. Ale pro začátek by mi stačilo vyčistit okolí Svatováclavských lázní, vysekat okolí cest. Park osázet kvetoucími letničkami, nemožné betonové květináče na náměstí vyhodit anebo je osázet tak, aby nebyly vidět. Jílové u Prahy, Studené, Luka pod Medníkem i Borek potřebují v delším horizontu vyčistit a zprůchodnit cesty v okolí, aby se tam dalo jezdit na kolech, s kočárky či případně jen tak chodit. Stálo by to málo peněz a spousta lidí by byla nadšených.

Pokud máte na kandidátku Ilonu Tietzovou dotaz, pošlete nám jej na mail dotaz@jilovskoprolidi.cz nebo na náš FB profil.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial